Програма за Препродажба

Black Red White програмот за препродажба е бесплатен и овозможува корисниците да можат да заработат од поставување на реклама за Black Red White или специфични продукти на било кој сопствен сајт. Сите продажби што ќе се остварат од купувачи дојдени преку ваквите линкови ќе бидат запишани и соодветно ќе биде пресметан процент за заработка. Стандардниот процент за заработка изнесува 5%.

За повеќе информации, посетете ја страната со често поставувани прашања или прочитајте ги условите за препродажба.

Нов препродавач

Не сум препродавач.

Притиснете Продолжи за да креирате нова сметка за препродажба. Имајте во предвид дека оваа сметка не е поврзна со вашата стандардна корисничка сметка.

Continue

Најавување на препродавач

Веќе регистриран препродавач.