Транспорт

Транспортот на производите се врши во и околината на Скопје и истиот е бесплатен (види услови подоле). Транспортот на производите се врши до финалната дестинација, до просториите на клиентот. Транспортот на производите е бесплатен, доколку:

    -Вредноста на производите вкупно е поголема од 7 000 МКД.
    -Локацијата за испорака е достапна за товарни возила.
    -Производите се доставуваат само до 3ти кат.
    -Тапацираниот мебел се носи само до 1 кат.
    -Во случај испораката да е над 3ти кат, односно над 1ви кат за тапациран мебел, мебелот се доставува само      доколку просториите располагаат со лифт/товарен лифт и истите производи можат да се внесат во товарен     лифт.
    *Транспортот за надвор од Скопје се доплаќа 15 МКД по километар во два правци.


Нема продукти во оваа категорија.